assign('bigTabs',autoBigTabs('calculator',0)); // $calculate=new calculate(); //購置稅 $gouzhishuixiao=$calculate->getFee(2); $gouzhishuixiaoDes=str_replace('/','÷',$gouzhishuixiao->formula); $gouzhishuixiaoDes=str_replace('x',$gouzhishuixiao->xfor,$gouzhishuixiaoDes); $smarty->assign('gouzhishuixiaoDes',$gouzhishuixiaoDes); $smarty->assign('gouzhishuixiao',$gouzhishuixiao); $gouzhishuida=$calculate->getFee(5); $gouzhishuidaDes=str_replace('/','÷',$gouzhishuida->formula); $gouzhishuidaDes=str_replace('x',$gouzhishuida->xfor,$gouzhishuidaDes); $smarty->assign('gouzhishuidaDes',$gouzhishuidaDes); $smarty->assign('gouzhishuida',$gouzhishuida); //驗車上牌費 $yancheshangpaifei=$calculate->getFee(6); $smarty->assign('yancheshangpai',$yancheshangpaifei); //車船使用稅 $chechuanshiyongshuixiao=$calculate->getFee(8); $smarty->assign('chechuanshiyongshuixiao',$chechuanshiyongshuixiao); $chechuanshiyongshuida=$calculate->getFee(7); $smarty->assign('chechuanshiyongshuida',$chechuanshiyongshuida); //交強險 $jiaoqiangxianxiao=$calculate->getFee(9); $smarty->assign('jiaoqiangxianxiao',$jiaoqiangxianxiao); $jiaoqiangxianda=$calculate->getFee(10); $smarty->assign('jiaoqiangxianda',$jiaoqiangxianda); //車損險 $chesunxian=$calculate->getFee(11); $smarty->assign('chesunxian',$chesunxian); $chesunxianDes=str_replace('*','×',$chesunxian->formula); $chesunxianDes=str_replace('x',$chesunxian->xfor,$chesunxianDes); $smarty->assign('chesunxianDes',$chesunxianDes); $disanzhezerenxian5=$calculate->getFee(12); $smarty->assign('disanzhezerenxian5',$disanzhezerenxian5); $disanzhezerenxian10=$calculate->getFee(13); $smarty->assign('disanzhezerenxian10',$disanzhezerenxian10); $smarty->assign('disanzhezerenxianDes',$disanzhezerenxian5->name.':'.$disanzhezerenxian5->formula.', '.$disanzhezerenxian10->name.':'.$disanzhezerenxian10->formula); // $quanchedaoqiangxian=$calculate->getFee(14); $smarty->assign('quanchedaoqiangxian',$quanchedaoqiangxian); $quanchedaoqiangxianDes=str_replace('*','×',$quanchedaoqiangxian->formula); $quanchedaoqiangxianDes=str_replace('x',$quanchedaoqiangxian->xfor,$quanchedaoqiangxianDes); $smarty->assign('quanchedaoqiangxianDes',$quanchedaoqiangxianDes); // $bujimianpeixian=$calculate->getFee(15); $smarty->assign('bujimianpeixian',$bujimianpeixian); $bujimianpeixianDes=str_replace('*','×',$bujimianpeixian->formula); $bujimianpeixianDes=str_replace('x',$bujimianpeixian->xfor,$bujimianpeixianDes); $smarty->assign('bujimianpeixianDes',$bujimianpeixianDes); // $yearArr=array(); for ($i=1;$i<6;$i++){ $yearArr[]=$i; } $smarty->assign('price',intval($_GET['price'])); $smarty->assign('years',$yearArr); // $bankRate=$calculate->getBankRate(22); $smarty->assign('bankRate',$bankRate); // $smarty->display('auto/calculator.tpl'); ?>十或更好5手救援彩金 任选9场开奖 手机真钱棋牌游戏下载 职业打黑红梅方公式 手机识别诈金花软件 p3开机号近十期号码查询结果 扑克牌 快3二不同概率 赖子麻将胡牌牌型 赚钱网站是真是假 辽宁11选5时间 时时彩每天稳赚 云南11选5开奘结果前三 甘肃快三奇偶走势图 jdb电子试玩2000 排列5红球杀号 中彩票软件